Dates for Everest Highlight Trek 11 days

Fixed Departures -2010
05 JAN - 15 JAN 29 JAN - 08 FEB 18 FEB - 28 FEB
13 MAR - 23 MAR 23 MAR - 02 APR 06 APR - 16 APR
16 APR - 26 APR 04 MAY - 14 MAY 18 MAY - 28 MAY
21 SEP - 01 OCT 05 OCT - 15 OCT 19 OCT - 29 OCT
02 NOV - 12 NOV 23 NOV - 03 DEC 21 DEC - 31 DEC
Fixed Departures-2011
05 JAN - 15 JAN 29 JAN - 08 FEB 18 FEB - 28 FEB
13 MAR - 23 MAR 23 MAR - 02 APR 06 APR - 16 APR
16 APR - 26 APR 04 MAY - 14 MAY 18 MAY - 02 JUN
23 SEP - 03 OCT 07 OCT - 17 OCT 21 OCT - 31 OCT
04 NOV - 14 NOV 22 NOV - 02 DEC 20 DEC - 30 DEC

Dates for Everest Base Camp Trek 16 Days

Fixed Departures-2010
05 JAN - 15 JAN 29 JAN - 08 FEB 18 FEB - 28 FEB
13 MAR - 23 MAR 23 MAR - 02 APR 06 APR - 16 APR
16 APR - 26 APR 04 MAY - 14 MAY 18 MAY - 02 JUN
21 SEP - 06 OCT 05 OCT - 20 OCT 19 OCT - 03 NOV
02 NOV - 17 NOV 23 NOV - 08 DEC 21 DEC - 05 JAN
Fixed Departures-2011
05 JAN - 20 JAN 29 JAN - 13 FEB 18 FEB - 05 MAR
13 MAR - 28 MAR 23 MAR - 07 APR 06 APR - 21 APR
16 APR - 01 MAY 04 MAY - 19 MAY 18 MAY - 28 MAY
23 SEP - 08 OCT 07 OCT - 22 OCT 21 OCT - 05 NOV
04 NOV - 19 NOV 22 NOV - 07 DEC 20 DEC - 30 DEC
Fixed Departures -2010
05 JAN - 24 JAN 29 JAN - 17 FEB 18 FEB - 07 MAR
13 MAR - 01 MAR 23 MAR - 12 APR 06 APR - 23 APR
16 APR - 05 MAY 04 MAY - 21 MAY 18 MAY - 04 JUN
21 SEP - 10 OCT 05 OCT - 22 OCT 19 OCT - 07 NOV
02 NOV - 21 NOV 23 NOV - 10 DEC 21 DEC - 07 JAN
Fixed Departures-2011
05 JAN - 22 JAN 29 JAN - 15 FEB 18 FEB - 07 MAR
13 MAR - 30 MAR 23 MAR - 09 APR 06 APR - 23 APR
16 APR - 03 APR 04 MAY - 21 MAY 18 MAY - 04 JUN
23 SEP - 10 OCT 07OCT - 24 OCT 21 OCT - 07 NOV

Dates for Everest Gokyo Ri Trek 13 days

Fixed Departures-2010
07 JAN - 19 JAN 23 JAN -04 FEB
07 FEB -19 FEB 21 FEB -05 MAR 21 MAR -02 APR
19 APR -01 MAY 11 MAY -23 MAY 18 MAY - 04 JUN
05 SEP -17 SEP 18 SEP -30 SEP 19 OCT - 07 NOV
02 OCT -14 OCT 09 OCT -21 OCT 25 OCT -06 NOV
13 NOV- 25 NOV 17 NOV -29 NOV
Fixed Departures-2011
05 JAN - 17 JAN 29 JAN - 10 FEB 18 FEB -02 MAR
13 MAR - 25 MAR 23 MAR - 04 APR 06 APR -18 APR
16 APR - 28 APR 04 MAY - 16 MAY 18 MAY - 04 JUN
23 SEP - 05 OCT 07 OCT - 19 OCT 21 OCT - 02 NOV
04 NOV - 16 NOV 22 NOV - 04 DEC 20 DEC - 01 JAN

Dates for Gokyo Cross Cho La Pass Everest Base Camp Trek 20 days

Fixed Departures-2010
05 JAN - 24 JAN 29 JAN - 08 FEB 18 FEB - 09 MAR
13 MAR -01 APR 06 APR - 25 APR
16 APR - 05 MAY 04 MAY - 23 MAY 18 MAY - 06 JUN
21 SEP - 10 OCT 05 OCT - 24 OCT 19 OCT - 07 NOV
02 NOV - 21 NOV 23 NOV - 12 DEC 21 DEC - 09 JAN
Fixed Departures-2011
05 JAN 2 - 24 JAN 29 JAN - 17 FEB 18 FEB - 09 MAR
13 MAR -01 APR 23 MAR - 11 APR 06 APR - 25 APR
16 APR - 05 MAY 04 MAY - 23 MAY 18 MAY - 06 JUN
23 SEP - 12 OCT 07 OCT - 26 OCT 21 OCT - 09 OCT
04 NOV - 23 NOV 22 NOV - 11 DEC 20 DEC - 08 JAN

Dates for Annapurna Base Camp Trek 14 days

Fixed Departures- 2010
23 MAR - 05 APR 06 APR - 19 APR 20 APR - 03 MAY 04 MAY - 17 MAY
21 SEP - 04 OCT 05 OCT - 18 OCT 19 OCT - 01 NOV
02 NOV - 15 NOV 23 NOV - 06 DEC 21 DEC - 03 JAN
Fixed Departures- 2011
23 MAR - 05 APR 06 APR - 19 APR 20 APR - 03 MAY 04 MAY - 17 MAY
19 SEP - 02 OCT 08 OCT - 28 OCT 15 OCT - 04 NOV
03 NOV - 16 NOV 20 NOV - 03 DEC 22 DEC - 05 JAN

Annapurna CircuitTrek 21 days

Fixed Departures -2010
23 MAR - 12 APR 06 APR - 26 APR 20 APR - 10 MAY
21 SEP - 11 OCT 05 OCT - 25 OCT 12 OCT - 01 NOV
Fixed Departures-2011
23 MAR - 12 APR 06 APR - 26 APR 20 APR - 10 MAY 04 MAY - 24 MAY
19 SEP - 09 OCT 08 OCT - 28 OCT 15 OCT - 04 NOV